,,plena potestas agendi et loquendi''

  1. C4_Tobi

    ,,plena potestas agendi et loquendi'' -